طبق شرایط این ضمانت نامه صنایع روشنایی فار محصولات LED را با منابع نوری اروپایی به مدت 60 ماه و با منابع نوری ایرانی به مدت 30 ماه از تاریخ فاکتور ضمانت می نماید .


شرایط ضمانت کالا :

رعایت الزامات مربوط به محدوده دمایی(c°50 ... 15-) و ولتاژی (240V-220 ) و فرکانسی (60Hz-50 ) شرایط محیطی (رطوبت و اسیدی و ...) توصیه می گردد.

چنانچه طبق نظر کارشناس شرکت اثبات شود که خرابی ناشی از نقص در تولید چراغ می باشد ، مشمول ضمانت می گردد .


مواردی که ضمانت به آن ها تعلق نمی گیرد :

1. خرابی های ناشی از حوادث طبیعی ( سیل، زلزله، صاعقه و ... شکستگی و ضرب دیدگی ، نوسانات شبکه برق یا شوک های الکتریکی (انجام دادن فعالیتهای قوس الکتریکی ، جوشکاری و استفاده از دستگاه های توان بالا که باعث افت ولتاژ می شود)

2. مخدوش شدن لیبل نشانه گذاری

3. عدم رعایت نصب صحیح توسط نصابهای با مهارت ناکافی و بهره برداری چراغ در این شرایط

4. عیوب ناشی از حمل و نقل


در صورت استفاده از خدمات پس از فروش :

- هزینه ایاب و ذهاب مراجعه کارشناس و یا سرویسکار بر عهده مشتری می باشد .

- در مورد چراغهایی که روش خاصی را در نصب و راه اندازی دارند، قبل از اجرا، حتما میبایست هماهنگی های لازم با صنایع روشنایی فار انجام گیرد که در صورت هماهنگ باید نصاب شرکت نصب چراغها را انجام دهد.

-ضمانت شامل هزینه های بازکردن چراغ از محل نصب و نصب مجدد آن و همچنین هزینه های بالابر و سایر هزینه های مرتبط با این موضوع نمی گردد.