چراغ های مدل نپتون LED COB

چراغ تولید شده در صنایع روشنایی فار ( اطلاعات در حال بروز رسانی...)

کد محصولتوان چراغ (وات)ضریب توانقطر خارجی (میلیمتر)قطر داخلی (میلیمتر)قطر برش سقف (میلیمتر)ارتفاع (میلیمتر)شار نوری چراغ (لومن)ثبات شار نوری (ساعت)
INE0U0006-086w LED0.958555606070050000
INE0U0008-088w LED0.9510575806095050000
INE0U0012-1212w LED0.9514511512080150050000
INE0U0013-1513w LED0.9517514515095180050000
INE0U0015-1515w LED0.9517514515095140050000
INE0U0021-2021w LED0.95225195200130200050000
INE0U0027-2027w LED0.95225195200130330050000