DSC_0361 - Copy

کیت های آسمان مجازی LED

نصب این کیت ها بر فضای پشت سقف های کشسان باعث می شود تا محدودیتی از بابت چارچوب چراغ نباشد و با تغییر دیفیوزرهای پیشنهادی ساده و دکوراتیو از فضای مورد نظر به بهترین شکل بهره برداری نمود.

Sedan 60x60